Begenii.Net

WEB SİTE İÇERİĞİ VE TEMA KULLANIM HAKLARI SÖZLEŞMESİ


TARAFLAR

 

 • İşbu “Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi” Serbest Liman ve Bölgesi Posta Kutusu No: 1280 GAZİMAĞUSA/K.K.T.C adresinde mukim EGMAY DIGITAL LTD ile sahibi olduğu www.begenii.net internet sitesine erişim sağlayan  “Ziyaretçi” arasında düzenlenmiş ve imzalanmıştır.
 • “EGMAY DIGITAL LTD” ve “Ziyaretçi” birlikte anıldığında “Taraflar” olarak ifade edilecektir.


SÖZLEŞMENİN AMACI

 

 • İşbu sözleşme begenii.net'i ziyaret etmesini takiben sağlanan tüm hizmetlerden faydalanan Ziyaretçi ile EGMAY DIGITAL LTD arasındaki tüm yükümlülükleri ve hakları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
 • Ziyaretçilerin kendisine sözleşme konusu web siteleri ("Web Sitesi") veya mobil uygulamaları üzerinden ulaşarak siteyi ziyaret eden, hesap oluşturan, alışveriş yapan ve menfaat sağlayan tüm müşteriler, aşağıdaki ana madde ve alt maddelerden oluşan şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılmaktadır. Aşağıda belirtilen tüm şartları ve koşulları kabul etmeden kullanıcı hesabı oluşturmak ve ürün/hizmet alımı yapabilmek mümkün değildir. Ziyaret eden tüm ziyaretçiler bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.
 • Bu sözleşme; siteyi ziyaret eden tüm ziyaretçileri kapsamaktadır ve web site içeriğinin korunmasına amacıyla onaya sunulmadan kabul edilmiş sayılmaktadır. Ayrıca sitenin menüsünde sürekli ilanen yayındadır. İncelemek ve okumak ziyaretçinin sorumluluğundadır.
 • İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu siteler ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşme yürürlüğe girdiği anda bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini kabul ve beyan ederler.

 

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE HAKLARI

 

 1. begenii.net’e aklı baliğ tüm ziyaretçiler giriş yapma hakkına sahiptir. 
 2. Ziyaretçinin Üyelik başvurusu sırasında gerçeğe uygun olmayan  bilgiler vererek  begenii.net’i yanıltması sonucu Kullanıcı sıfatını kazanması halinde begenii.net’in bu Üyeliği tek taraflı olarak sonlandırma hakkı bakidir.
 3. Kullanıcı begenii.net’e erişim sağlayarak Ziyaretçi sıfatını kazandığı andan itibaren daha evvel dijital olarak işbu Web Site İçeriği ve Tema Kullanım Hakları Sözleşmesi ve Site Kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılır.
 4. Kullanıcı Ziyaretçi sıfatını kazanmasını takiben begenii.net’de yer alan tüm içeriklerden yararlanma hakkına sahip olur.


GENEL HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

 1. İşbu sözleşme konusu internet sitesi genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesinde tüm bilgi, resim, sözleşme konusu internet sitelerinin markası ve diğer markalar, sözleşme konusu internet sitelerinin alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır.
 2. Sözleşme konusu internet sitelerinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz.
 3. Sözleşme konusu internet sitelerinin veya mobil uygulamalarının bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Sözleşme konusu internet sitelerinin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
 4. Sözleşme konusu internet sitelerine iletilen tüm eleştirilerin hakkı sözleşme konusu internet sitelerinin sahibi şirkete aittir, istenildiği taktirde Sahip Şirket tarafından pazarlama amacıyla kullanılabilir.


KURALLARIN BÜTÜNLÜĞÜ VE YASAL YETKİ

 

 • İşbu Web Site İçeriği ve Tema Kullanım Hakları Sözleşmesi; KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ve Çerez Politikaları ile birlikte bir bütündür. Taraflar arasında doğabilecek tüm hukuki ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve mevzuatı uygulanacak olup Bursa (Bursa) Adliyesi yetkili kabul edilmiştir.


 • Begenii.Net, işbu Web Site İçeriği ve Tema Kullanım Hakları Sözleşmesi'nde yer alan hükümleri tek taraflı olarak değiştirmek, kaldırmak ya da güncellemek hakkına sahiptir.


 • KVKK Aydınlatma Metni’ne ulaşmak ve okumak için TIKLAYINIZ.
 • Gizlilik ve Çerez Politikaları’na ulaşmak ve okumak için TIKLAYINIZ.

 

 

YÜRÜRLÜK

 

Kullanıcı olarak Begenii.Net’e erişim sağlayan her Ziyaretçi işbu Web Site İçeriği ve Tema Kullanım Hakları Sözleşmesi'ni okuduğunu, anladığını, tüm maddelerini onayladığını, açıkça kabul etmiştir.İşbu sözleşme yayımlandığı tarih itibariyle yürürlük kazanmış olup tüm maddeleri geçerli addolunmuştur.